เครื่องเสียง ระบบเสียง หรือชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ที่มีขายอยู่ในเว็ปไซท์ต่างๆ ที่มีการประกาศกันอยู่ว่า ขายเครื่องเสียง ขายระบบเสียง ขายเครื่องเสียงกลางแจ้ง ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงกลางแจ้ง มีองค์ประกอบหลักขั้นพื้นฐาน คือ มิกเซอร์ (Mixer) พาวเวอร์แอมปลิฟายด์ (Power Amplifier) ลำโพง (Speaker) ตู้ลำโพง แล้วแต่จะเรียกกัน มิกเซอร์มีหน้าที่รับสัญญาณเสียงที่เข้ามา หรือเป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณรวมถึงจัดการกับสัญญาณที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน (Microphone) อาจจะเป็นไมค์สาย ไมค์มือถือ ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wired Microphone) หรือจะเป็นประเภท ไมค์ลอย ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์มือถือแบบไร้สาย ถือเป็นต้นทางที่รับเสียงเข้ามา เชื่อมต่อสัญญาณด้วยสายเคเบิ้ล สายไมโครโฟน (Microphone Cable) หากเป็นไมโครโฟนแบบมีสาย ก็เชื่อมต่อระหว่างตัวไมค์กับมิกเซอร์ หากเป็นแบบไมค์ลอย หรือไมโครโฟนไร้สาย ก็เสียบสายระหว่างเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน กับ มิกเซอร์ จากนั้นสัญญาณออกจากมิกเซอร์จะไปเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงหรือ Power Amp. พาวเวอร์แอมป์ ซึ่งทำหน้าที่ขยายสัญญาณโดยเชื่อมต่อด้วยสายไมโครโฟนเช่นเดียวกันกับสายที่ใช้เชื่อมต่อไมโครโฟน สัญญาณออกจากเครื่องขยายเสียง หรือพาวเวอร์แอมป์ (Power Amp.) เชื่อมต่อไปยังตู้ลำโพง ชุดลำโพง ผ่านการเชื่อมต่อด้วยสายลำโพง ถือเป็นระบบพื้นฐานอย่างง่าย ใช้งานได้กับงานอีเว้นท์ทั่วไป ร้านอาหาร ผับ บาร์ขนาดเล็ก เป็นต้น


มิกเซอร์ในปัจจุบันมีทั้งแบบแอนะล็อก (Analog Mixer) และ แบบดิจิทัล (Digital Mixer) โดยที่ราคามิกเซอร์ดิจิทัลจะสูงกว่าแต่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วนกว่า ในระบบชุดเครื่องเสียงที่ใช้มิกเซอร์แอนะล็อก หากต้องการปรับแต่งเสียงเพิ่มเติม อาจต้องเพิ่มอุปกรณ์บางชิ้นเช่น Graphic EQ เพื่อปรับจูนโทนเสียงและจัดการกับอาการ ฟีดแบ็ค (Audio Feedback) หรือไมค์หอน หรืออาจจะเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบเสียงเช่น dbx Driverack PA ที่สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้หลายอย่าง หรือใช้สำหรับแบ่งแยกย่านสัญญาณในกรณีที่มีลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) หรือ ลำโพงซับเบสเพิ่มเข้ามา เพื่อแบ่งแยกย่านความถี่ให้กับลำโพงแต่ละชุด


ในส่วนของลำโพง ปัจจุบันเริ่มนิยมใช้แบบมีพาวเวอร์แอมป์ในตัว หรือเรียกว่า Self Powered Speaker or Active Speaker เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน และไม่ต้องมีพาวเวอร์แอมป์แยก เชื่อมต่อสายไมโครโฟนที่ออกจากมิกเซอร์เข้าที่ตู้ลำโพงได้เลย โดยในบางรุ่นยังสามารถปรับแต่งเสียงในโปรแกรมที่มาพร้อมกับตู้ลำโพงได้อีกด้วย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

comments-form-wrapper clearfix