ไมโครโฟน (Microphone)


หรือเรียกย่อว่า ไมค์ (mic or mike) คืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเสียงที่เคลื่อนที่ในอากาศไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ไมโครโฟนถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น รับเสียงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้สำหรับประกาศในศูนย์การค้า โรงแรม อาคารต่างๆ เสียงตามสาย คลื่นวิทยุ รายการโทรทัศน์ สตูดิโอบันทึกเสียง และอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าที่ใดที่ต้องการ การรับเสียง ที่นั่นต้องมี ไมโครโฟน


บริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่ผลิตไมโครโฟนออกมาและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีมากมายจนไล่กันไม่หมด แต่จะเอ่ยถึงใน brand ที่ค่อนข้างจะคุ้นหูคนไทยอยู่หน่อยได้แก่ AKG, Audio-Technica, Audix, Avantone Pro, Blue, Bosch, Countryman, DPA Microphones, Electro-Voice (EV), JTS, Lewitt, Nuemann, Rode, Samson, Schoeps, Sennheiser, Shure, Telefunken, TOA Electronics เป็นต้น


ไมโครโฟน นั้นสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะของ Transducer (ตัวแปลงสัญญาณ) ดังนี้


1.  Condenser หรือ Capacitor Microphone ไมค์คอนเดนเซอร์


2.  Dynamic Microphone หรือ Moving Coil ไมค์ไดนามิก หรือที่คุ้นเคยกันกับไมค์ร้องในคอนเสิร์ตทั่วไป


3.  Ribbon Microphone


4.  Piezoelectric Microphone


5.  Electret Condenser Microphone


และอื่นๆ


ที่พบเห็นในงานสตูดิโอหรือคอนเสิร์ตทั่วไป มักจะได้พบแบบไดนามิกและคอนเดนเซอร์เป็นส่วนใหญ่


อีกวิธีการจำแนกไมโครโฟนคือ แบบตามรูปแบบการรับเสียง (Polar Pattens)


      


1.  Omnidirectional หรือ nondirectional คือการรับเสียงแบบรอบทิศทางในลักษณะคล้ายรูปทรงกลมทั้ง 3 มิติหรือ 3 แกน 


2.  Figure of eight หรือ รูปเลข 8 รับเสียงจากด้านหน้าและด้านหลัง Ribbon mic ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการรับเสียงแบบนี้ และ condenser mic ที่มี ไดอะแฟรมรับเสียงแบบคู่ จะสามารถเลือกรูปแบบการรับเสียงแบบนี้ได้


3.  Cardioid หรือรูปหัวใจคว่ำ รูปแบบนี้เน้นการรับเสียงจากด้านหน้าเป็นหลัก เป็นรูปแบบที่พบในไมโครโฟนแบบไดนามิกทั่วไป


4.  Hyper-cardioid ใกล้เคียงกับ figure of eight แต่จะมีการรับเสียงจากด้านหน้าได้กว้างกว่าด้านหลัง


5.  Super-cardioid ใกล้เคียงกับ hyper-cardioid แต่จะเน้นการรับเสียงจากด้านหน้ามากกว่าด้านหลัง


6.  Shotgun เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นเสียงที่มีทิศทางหลักที่เฉพาะเจาะจง มีรูปแบบการรับเสียงที่ค่อนข้างแคบ โดยทั่วไปจะใช้ในงานถ่ายรายการโทรทัศน์ ถ่ายหนัง งานในสนามกีฬา หรือบันทึกเสียงในป่าเป็นต้น


7.  อีกรูปแบบหนึ่งคือไมโครโฟนแบบ Boundary หรือ PZM (Pressure Zero Microphone) คือ ไมค์แบบ omnidirectional ขนาดเล็ก ที่ติดตั้งไว้ใกล้กับพื้นผิว ซึ่งการจัดวางแบบนี้ให้รับเสียงครึ่งหนึ่งแบบมีทิศทางและส่ง phase-coherent ที่สัมพันธ์กันออกไปที่ output 


 สำหรับไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ (Conderser) จะต้องมีการชาร์ตประจุไฟฟ้าให้กับตัวไมโครโฟน จึงต้องการไฟแบบ DC เพื่อไปเลี้ยงจึงจะทำงานได้ แต่ข้อพึ่งระวังคือการเปิดหรือปิดปุ่มนี้ต้อง Mute หรือปิดเสียงช่องสัญญาณนั้นๆก่อน หากเป็นปุ่มรวม ต้องปิดเสียงทุกช่องสัญญาณ มิฉะนั้นจะมีเสียงดังลั่นออกลำโพงใหญ่ ซึ่งทำให้เสียหายแน่นอน


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

comments-form-wrapper clearfix