งานอบรมสัมมนา "แสง-เสียง" สัญจรสี่ภาค
วาระครบรอบ 5 ปี นิตยสารซาวด์ไดเมนชั่น

วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2559
สัมมนาแสงเสียงที่ภาคอีสานจัดที่
"ห้องมงกุฏเพชร 2-3
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น"

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเมืองลิกอร์
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559
โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร
----------------
ประเด็นหัวข้อการอบรมสัมมนา
----------------
วันที่หนึ่ง: พื้นฐานระบบแสงและความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า
(1) ความปลอดภัยในด้านระบบไฟฟ้า/โครงสร้าง
(2) อุปกรณ์ด้านงานแสงที่ควรรู้จัก
(3) แนวคิดการออกแบบงานระบบแสง
(4) การใช้งานควบคุมควบคุมระบบแสง
วิทยากรผู้บรรยาย
(1) คุณธนาฒย์ ปิติพรเทพิน (พี่ซัน ไลท์ซอร์ส)
(2) คุณกรด นิลจักร์
(3) ทีมงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
----------------
วันที่สอง: พื้นฐานระบบเสียง และเทคนิคการใช้งานดิจิทัลมิกเซอร์
(1) แอนะล็อกกับดิจิทัลต่างกันอย่างไร
1.1 พื้นฐานการทำงานของเสียง
1.2 อธิบายถึงวิวัฒนาการจากแอนะล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัล
1.3 ความรู้ความเข้าใจใน Sampling Rate และ Bit Depth
1.4 ความเข้าใจในไฟล์ Wav และ MP3
1.5 สิ่งที่ควรรู้เรื่องเกี่ยวกับ World Clock กับการทำงานเสียง
(2) ทำไมต้องใช้มิกเซอร์ดิจิทัล
2.1 ความจำเป็นในการใช้งานมิกเซอร์ดิจิทัล
2.2 ข้อดี-ข้อด้อยของการใช้มิกเซอร์ดิจิทัลกับมิกเซอร์แอนะล็อก
2.3 มิเตอร์สเกลของ แอนะล็อกและดิจิมัล
(3) อธิบายโครงสร้างของมิกเซอร์ดิจิทัลเทียบกับแอนะล็อก
3.1 ความรู้ความเข้าใจใน Digital Signal Processor (DSP) และ Field Programmable Gate Array (FPGA)
3.2 ระบบเน็ตเวิร์ค (Network IP Address) ของดิจิทัลมิกเซอร์
3.3 เทคโนโลยีการถ่ายโอน(ส่ง/รับ)ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ในระบบดิจิทัล อาทิ MADI Dante AES50
3.4 โครงสร้างการทำงานดิจิทัลมิกเซอร์กับแอนะล็อกมิเซอร์
3.5 เทียบเคียงการทำงานของดิจิทัลมิกเซอร์ที่เป็นที่นิยมในแง่ GUI, Routing, Layer หรือ Channel Output/Input
(4) ฟังก์ชั่นการใช้งานของดิจิทัลมิกเซอร์
4.1 ความรู้และวิธีการใช้งาน EQ, Compression, Gate และ EFX
4.2 ทำไมต้องใช้ Multi Band Compressor
4.3 การใช้งาน Ducker
4.4 การใช้งาน Virtual Sound Check
(5) สิ่งที่ควรคำนึง และระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลมิกเซอร์
วิทยากรผู้บรรยายระบบเสียง
(1) คุณสุทัศน์ ก่อเกียรติ (พี่ป๊อก มิสเตอร์ทีม)
(2) คุณโสฬส ปุณกะบุตร (พี่ติ๊ส โสฬส)
(3) คุณวรวิทย์ พิกุลทอง (พี่บอย อินคา)
(4) คุณวิทู ประชานุรักษ์
(5) คุณภิญโญ บุญปราณีวงศ์ (พี่โย มิสเตอร์ทีม)
(6) คุณทรงพล แจ่มแจ้ง
----------------
และวิทยากรรับเชิญพิเศษ
คุณชวลิต มหาวิริยะกุล (พี่แอ๊ด เท็นเยียร์ส)
----------------
ค่าสัมมนาทั้ง 2 วัน
---คนละ 2,200 บาท---
สิ่งที่ผู้สัมมนาจะได้รับ
(1) เอกสารประกอบการสัมมนา พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
(2) อาหารกลางวัน พร้อมคอฟฟี่เบรกในวันสัมมนา
(3) เสื้อยืดและของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนหลัก
(4) สมาชิกนิตยสารซาวด์ไดเมนชั่นฟรี 1 ปี
(5) ใบรับรองการอบรมสัมมนา
-----------------
วิธีการสมัครกรุณาปฏิบัติดังนี้
-----------------
(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ตามรายการข้างล่าง
ในชื่อบัญชี "บริษัท อินเตอร์สเตท โนเลดจ์ จำกัด"
1.1) ธนาคารกรุงเทพ สาขานาคนิวาส
บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 918-0-17306-5
1.2) ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 71
บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 014-3-61518-9
1.3) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 71
บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 253-219906-8
1.4) ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71
บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 760-0-15743-8
(2) พิมพ์ (ย้ำว่าต้องเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น) รายละเอียดการสมัครให้ชัดเจนประกอบด้วย
2.1) ชื่อและนามสกุล
2.2) เลขประจำตัวประชาชน
2.3) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
2.4) จังหวัดที่ท่านเข้าร่วมสัมมนา ขอนแก่น/นครศรี/เชียงใหม่/กรุงเทพ
2.5) ธนาคารที่ท่านโอนเงินมา
2.6) เลขอ้างอิง/เวลาในการโอนเงิน
2.7) หากท่านต้องการ "ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี" ให้ระบุมาให้ชัดเจน หรือหากต้องการให้ออกใบกำกับภาษีในนาม "นิติบุคคล" ท่านจะต้องระบุ
2.7.1 ชื่อบริษัท
2.7.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
2.7.3 ที่อยู่บริษัทตามเอกสารการจดทะเบียน
2.7.4 หากท่านต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ท่านจะต้องโอนเงินค่าสมัครในจำนวนเต็ม 2,200 บาท ก่อนจะนำเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% มาในวันสัมมนาจึงจะสามารถรับเงินส่วนที่หัก พร้อมใบกำกับภาษีได้
2.8) จากนั้นให้ส่งข้อความรายละเอียดการสมัคร พร้อมกับ "เอกสารการโอนเงิน" มาที่
2.8.1) E-Mail: register.isk@gmail.com
2.8.2) Inbox Facebook: www.facebook.com/interstateknowledge
2.8.3) Line: @interstate
2.8.4) Fax: 0-2722-7324
****ห้ามส่งทางอื่น อาทิ inbox ส่วนตัวผม หรือ Page Sounddimension หรืออื่นใดนอกเหนือจากนี้เด็ดขาด และไม่มีการจองด้วยวาจาเพื่อไปชำระเงินหน้างานนะครับ****
ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่:
คุณอภิชญา ทิมแก้ว
โทร. 0-2722-7322 ถึง 23 ต่อ 14
มือถือ: 081-874-8049
คุณภาวินี อินเทพ
โทร. 081-562-5053
*************************
กำหนดหมดเขตการรับสมัคร
----------------
ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
เชียงใหม่/กรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
*************************

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

comments-form-wrapper clearfix