VISUAL

 1. PANASONIC PT-LB280A

  PANASONIC PT-LB280A


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 2800

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768(XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 10,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 2.8kg

  19,500

  18,990 บาท

 2. PANASONIC PT-LB300A

  PANASONIC PT-LB300A


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 3100

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768(XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 10,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 2.8kg

  22,000

  20,700 บาท

 3. PANASONIC PT-LB332A

  PANASONIC PT-LB332A


  • ความสว่าง: 3,300 ANSI Lumens 

  • ความละเอียด: 1024x768(XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast: 12000:1

  • ขนาดภาพ: 30-300 นิ้ว 

  • ขนาดเครื่อง: 96 x 335 x 252 มม. 

  • น้ำหนัก : 2.9 kg.

  32,000

  25,300 บาท

 4. PANASONIC PT-LB382A

  PANASONIC PT-LB382A


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 3800

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768(XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 2.8kg

  36,000

  28,750 บาท

 5. PANASONIC PT-LW312A

  PANASONIC PT-LW312A


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 3100

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1280x800(WXGA)

  • อัตราส่วนภาพ 16:10

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 2.9kg

  39,000

  35,650 บาท

 6. PANASONIC PT-LW362A

  PANASONIC PT-LW362A


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 3600

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1280x800(WXGA)

  • อัตราส่วนภาพ 16:10

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 2.9 Kg

  43,000

  35,650 บาท

 7. PANASONIC PT-LB412A

  PANASONIC PT-LB412A


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 4100

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768(XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 2.9 Kg

  43,750

  36,800 บาท

 8. PANASONIC PT-VW350

  PANASONIC PT-VW350


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 4000

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1280x800(WXGA)

  • อัตราส่วนภาพ 16:10

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 3.3 kg

  58,000

  46,000 บาท

 9. PANASONIC PT-VW355N

  PANASONIC PT-VW355N


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 4000

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1280x800(WXGA)

  • อัตราส่วนภาพ 16:10

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 3.4 kg

  72,000

  57,500 บาท

 10. PANASONIC PT-VX420ZA

  PANASONIC PT-VX420ZA


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 4500

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768 (XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 3.3 kg

  79,000

  59,800 บาท

 11. PANASONIC PT-VX425NZA

  PANASONIC PT-VX425NZA


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 4500

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768 (XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 12,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 3.4 kg

  95,000

  79,350 บาท

 12. PANASONIC PT-VX605N

  PANASONIC PT-VX605N


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 5500

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768 (XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 10,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 4.9 kg

  110,000

  86,250 บาท

 13. PANASONIC PT-EX620EL

  PANASONIC PT-EX620EL


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 6200

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768 (XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 10,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 8.4 Kg

  190,000

  161,000 บาท

 14. PANASONIC PT-EX620E

  PANASONIC PT-EX620E


  • ความสว่าง (ANSI Lumens) 6200

  • ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768 (XGA)

  • อัตราส่วนภาพ 4:3

  • ค่า Contrast เท่ากับ 10,000:1

  • ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300 

  • การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  • น้ำหนัก 8.4 Kg

  200,000

  172,500 บาท