Allen&Heath

 1. Allen & Heath QU-16

  Allen & Heath QU-16


  • ดิจิตอล มิกเซอร์ (Digital Mixing Console)

  • 16 โมโน อินพุท (TRS + XLR)

  • 3 สเตอริโอ อินพุท (TRS)

  • 4 สเตอริโอ เอ็ฟเฟ็ค

  • 12 เอ้าพุท Output (LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3)

  • 4 เอ็ฟเฟ็ค

  • ขนาดประกอบแร็ค 19″

  • เฟดเดอร์ แบบเคลื่อนที่ได้เอง

  • หน้าจอสัมผัส ขนาด 800 x 480 (Touchscreen)

  • ความคุมได้ด้วย iPad รีโมท (ต้องมี Router)

  145,000

  58,500 บาท

 2. ALLEN & HEATH QU-24

  ALLEN & HEATH QU-24


  • ดิจิตอล มิกเซอร์ (Digital Mixing Console)

  • 24 โมโน อินพุท (TRS + XLR)

  • 3 สเตอริโอ อินพุท (TRS)

  • 4 สเตอริโอ เอ็ฟเฟ็ค

  • 20 เอ้าพุท Output (LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3)

  • 10 เอ็ฟเฟ็ค

  • เฟดเดอร์ แบบเคลื่อนที่ได้เอง

  • หน้าจอสัมผัส ขนาด 5 นิ้ว(Touchscreen)

  • ความคุมได้ด้วย iPad รีโมท (ต้องมี Router)

  220,000

  96,500 บาท

 3. ALLEN & HEATH QU-32

  ALLEN & HEATH QU-32


  • ดิจิตอล มิกเซอร์ (Digital Mixing Console)

  • 32 โมโน อินพุท (TRS + XLR)

  • 3 สเตอริโอ อินพุท (TRS)

  • 4 สเตอริโอ เอ็ฟเฟ็ค

  • 24 เอ้าพุท Output (LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3)

  • 10 เอ็ฟเฟ็ค

  • เฟดเดอร์ แบบเคลื่อนที่ได้เอง

  • หน้าจอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว(Touchscreen)

  • ความคุมได้ด้วย iPad รีโมท (ต้องมี Router)


  254,000

  98,500 บาท