Turbosound

 1. TURBOSOUND MILAN M10

  TURBOSOUND MILAN M10


  • ลำโพง 2 ทาง

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 50Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 10"

  • ระดับความดังสูงสุด 126 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวม 600 วัตต์

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 522 x 329 x 294 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 13.3 กิโลกรัม

  21,500

  18,500 บาท

 2. TURBOSOUND MILAN M12

  TURBOSOUND MILAN M12


  • ลำโพง 2 ทาง

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 45Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 12"

  • ระดับความดังสูงสุด 128 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวม 1,100 วัตต์

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 620 x 394 x 330 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม

  28,000

  24,600 บาท

 3. TURBOSOUND MILAN M15

  TURBOSOUND MILAN M15


  • ลำโพง 2 ทาง

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 40Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 15"

  • ระดับความดังสูงสุด 130dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวม 1,100 วัตต์

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 719x 457 x 368 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 27.7 กิโลกรัม

  33,500

  29,500 บาท

 4. TURBOSOUND MILAN M15B

  TURBOSOUND MILAN M15B


  • ลำโพง ซัพวูฟเฟอร์ ตู้ไม้

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 35Hz -150Hz

  • ดอกทุ้มขนาด 15"

  • ระดับความดังสูงสุด 134dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,200 วัตต์

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 495x 530 x 480 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 37 กิโลกรัม

  49,000

  42,000 บาท

 5. TURBOSOUND MILAN M18B

  TURBOSOUND MILAN M18B  • ลำโพง ซัพวูฟเฟอร์ ตู้ไม้

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 30Hz -150Hz

  • ดอกทุ้มขนาด 18"

  • ระดับความดังสูงสุด 134dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,200 วัตต์

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 590x 640 x 530 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 48 กิโลกรัม   

  55,000

  46,900 บาท

 6. TURBOSOUND IQ8

  TURBOSOUND IQ8


  • ลำโพง 2 ทาง

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 55Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 8"

  • ระดับความดังสูงสุด 128 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,500 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 457 x 279 x 279 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 14.7 กิโลกรัม

  30,000

  28,500 บาท

 7. TURBOSOUND IQ10

  TURBOSOUND IQ10


  • ลำโพง 2 ทาง

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 50Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 10"

  • ระดับความดังสูงสุด 129 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,500 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 526 x 324 x 316 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 17.2 กิโลกรัม

  33,500

  29,500 บาท

 8. TURBOSOUND IQ12

  TURBOSOUND IQ12


  • ลำโพง 2 ทาง

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 45Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 12"

  • ระดับความดังสูงสุด 130 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,500 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 609 x 370 x 370 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 21.1 กิโลกรัม

  36,500

  32,500 บาท

 9. TURBOSOUND IQ15

  TURBOSOUND IQ15


  • ลำโพง 2 ทาง

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 42Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 15"

  • ระดับความดังสูงสุด 132 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,500 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 711 x 450 x 381 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 26.1 กิโลกรัม

  39,500

  33,600 บาท

 10. TURBOSOUND IQ15B

  TURBOSOUND IQ15B


  • ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ ตู้ไม้

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 40Hz - 130Hz

  • ดอกทุ้มขนาด 15"

  • ระดับความดังสูงสุด 130 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 3,000 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 602 x 444 x 495 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 30.6 กิโลกรัม

  46,000

  39,900 บาท

 11. TURBOSOUND IQ18B

  TURBOSOUND IQ18B


  • ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ ตู้ไม้

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 40Hz - 130Hz

  • ดอกทุ้มขนาด 18"

  • ระดับความดังสูงสุด 130 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 3,000 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 691 x 533 x 559 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 39.8 กิโลกรัม

  48,500

  42,500 บาท

 12. TURBOSOUND TSP122-AN

  TURBOSOUND TSP122-AN


  • ลำโพง 2 ทาง ตู้ไม้

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 43Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 12"

  • ระดับความดังสูงสุด 133 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,500 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 613 x 384 x 340 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 21.5 กิโลกรัม

  40,000

  34,900 บาท

 13. TURBOSOUND TSP152-AN

  TURBOSOUND TSP152-AN


  • ลำโพง 2 ทาง ตู้ไม้

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 35Hz - 20 kHz

  • ดอกแหลมขนาด 1"

  • ดอกทุ้มขนาด 15"

  • ระดับความดังสูงสุด 133 dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 2,500 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 717 x 443 x 360 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 27 กิโลกรัม

  46,000

  39,500 บาท

 14. TURBOSOUND TSP118B-AN

  TURBOSOUND TSP118B-AN


  • ลำโพง ซัพวูฟเฟอร์ ตู้ไม้

  • Amplifier คลาส D

  • ตอบสนองย่านความถี่ 32Hz - 100 kHz

  • ดอกทุ้มขนาด 18"

  • ระดับความดังสูงสุด 1334dB SPL

  • ช่องรับอินพุท XLR Combo Jack

  • กำลังขับรวมสูงสุด 3,000 วัตต์

  • มี DSP อยู่ภายใน

  • มีช่องต่อ Ultranet input/link

  • รองรับไฟเข้าตั้งแต่ 100 - 240 VAC

  • ขนาด 693 x 523 x 725 mm HxWxD

  • น้ำหนัก 46.3 กิโลกรัม

  52,000

  44,500 บาท

 15. Turbosound iP3000

  Turbosound iP3000


  • ลำโพงคอลัมน์ขนาด 2000 วัตต์

  • ซับวูฟเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว 2 ดอก

  • ดอกกลางแหลมเรียงกัน 18 ดอก (2 ดอกบนเป็นดอกแหลม)

  • ระบบควบคุมเสียงออกแบบโดยเทคโนโลยีของ Klark Teknik

  • มี Effect Reverb มาด้วยในตัว

  • ควบคุมการทำงานได้ด้วยสมาร์ทโฟน

  • สามารถเปิดเพลงผ่านการเชื่อมต่อด้วยบลูทู้ท (Bluetooth Audio Streaming)

  88,000

  63,900 บาท