Bosch

 1. BOSCH CCSD 1000D CCSD-DS

  BOSCH CCSD 1000D CCSD-DS


  • ไมค์ประชุม (ตัวประธานหรือผู้ร่วม)+ก้านยาว 30 เซ็นติเมตร

  • ไมค์ชนิด คอนเดนเซอร์

  • มีช่องต่อแบบ DIN 6 Pin

  • รูปแบบการรับสัญญาณ Cardioid

  • มีช่องต่อหูฟัง

  • ตอบสนองย่านความถี่ 125 Hz - 15 kHz

  • น้ำหนัก ประมาณ 1 กิโลกรัม


  แถมสายต่อ 2 เมตร ติดมากับตัวไมค์ 

  15,400

  14,950 บาท

 2. BOSCH CCSD 1000D CCSD-DL

  BOSCH CCSD 1000D CCSD-DL


  • ไมค์ประชุม (ตัวประธานหรือผู้ร่วม)+ก้านยาว 50 เซ็นติเมตร

  • ไมค์ชนิด คอนเดนเซอร์

  • มีช่องต่อแบบ DIN 6 Pin

  • รูปแบบการรับสัญญาณ Cardioid

  • มีช่องต่อหูฟัง

  • ตอบสนองย่านความถี่ 125 Hz - 15 kHz

  • น้ำหนัก ประมาณ 1 กิโลกรัม


  แถมสายต่อ 2 เมตร ติดมากับตัวไมค์ 

  15,900

  15,400 บาท

 3. BOSCH CCSD-CU

  BOSCH CCSD-CU


  • เครื่องคอนโทรล และ จ่ายกระแสไฟฟ้า ให้ชุดประชุม CCSD 1000D  Serie

  • สามารถต่อชุดไมค์ประชุมได้สูงสุดถึง 80 ชุด ต่อ 1 เครื่องคอนโทรล (40 x 2 Trunk)

  • สามารถคอนโทรลผ่าน Web Browser ได้ (ต้องต่อ เร้าท์เตอร์เพิ่ม)

  • ขนาด 440x45x200 มิลลิเมตร (WxHxD)

  • น้ำหนัก ประมาณ 3.2  กิโลกรัม

  46,900

  44,850 บาท

 4. BOSCH CCSD-CURD

  BOSCH CCSD-CURD


  • เครื่องคอนโทรล และ จ่ายกระแสไฟฟ้า ให้ชุดประชุม CCSD 1000D  Serie

  • สามารถต่อชุดไมค์ประชุมได้สูงสุดถึง 80 ชุด ต่อ 1 เครื่องคอนโทรล (40 x 2 Trunk)

  • สามารถคอนโทรลผ่าน Web Browser ได้ (ต้องต่อ เร้าท์เตอร์เพิ่ม) 

  • สามารถบันทึกเสียงได้ผ่าน USB

  • มีระบบ Anti Feedback (กันไมค์หอน) 

  • ขนาด 440x45x200 มิลลิเมตร (WxHxD)

  • น้ำหนัก ประมาณ 3.4  กิโลกรัม

  69,900

  66,850 บาท